Почистване на мазета и тавани

Кога се налага почистване на мазета и тавани в техническите помещения на частни и жилищни сгради. Тогава когато са в незадоволително санитарно състояние. Мръсотията, отломките, отпадъчните продукти, останали от малки животни, вредители, които се натрупват с годините, могат да се превърнат в източник на инфекция.

Не заключващите се мазета често приличат на голямо депо, в резултат на огромното количество отпадъци и стари вещи. Въпреки това, чистотата на тези помещения трябва да се следи, за да се осигури достъп на комунални услуги, до инженерни системи и да се предотвратят нехигиеничните условия.

Общото почистване на мазето и други нежилищни помещения може да се извършва от самите жители, но по-често е необходимо да се прибягва до услугите на специалисти. Това се случва по две причини. Първо, никой не иска доброволно да почисти общия боклук и второ, тази работа е свързана с проблема с изхвърлянето на отпадъците. Много по-удобно е да поръчате почистване на помещенията с последващо извозване на боклука, отколкото да решавате проблемите сами.

Фирма „bg.taxi“ е специализирана в тези услуги

Бързо и евтино ще премахне ненужния боклук от нежилищните помещения и ще откараме отпадъците на сметището със собствен транспорт.

Правила за безопасност

При почистване, както на мазета, така и на тавани трябва да се спазват основните правила за безопасност. На първо място, това се отнася за облеклото и обувките. Предвид, че по пода може да има фрагменти от стъкло, фрагменти от ръждясали метални предмети, обувките трябва да бъдат затворени, с дебели подметки. Работниците ще се нуждаят от плътно прилепнали гащеризони с дълги ръкави. На ръцете трябва да се носят ръкавици. Облеклото трябва да е достатъчно свободно, за да позволява движение.

В мазетата често има нагревател (стъклена вата), който се използва за обвиване на тръби. За да предотвратите попадането на прах от стъклената вата в дихателните пътища по време на почистване, трябва да използвате респиратор или марля за превръзка. Трябва да покриете лицето си, когато демонтирате таванските прегради и да избегнете навлизането на строителен прах в белите дробове. Очите трябва да бъдат защитени със специални очила.

Работа по почистване на тавана

В някои случаи, достъпът до тавана е възможен само с помощта на стълба, така че трябва да се уверите, че тя е здраво закрепена. Съгласно изискванията за безопасност едновременното движение на повече от един човек нагоре или надолу по стълбите е неприемливо. Работниците не трябва да си пречат помежду си, докато се изкачват по стълбите.

Ако се планира демонтаж на стари стени или прегради, обектът (таван или мазе) трябва да бъде обезопасен. В стенните конструкции може да се положи кабел под напрежение. Повредата на електрическите кабели може да доведе до токов удар.

Трябва да се осигури подходящо осветление в стаята, преди да се пристъпи към събирането на боклука. Ако няма достатъчно отвори за прозорци (често по принцип няма прозорци), трябва да се използва допълнително оборудване. Като правило те носят удължители кабели, към които са свързани лампите. Проводниците трябва да са добре изолирани.

Процес на почистване на мазета и тавани

На първо място се изисква да освободите проходите от ненужни предмети, които пречат на свободното движение. След като освободите пространството, трябва да се уверите, че под краката ви има солидна основа. Това важи особено за стари сгради с порутени конструкции. Ако е необходимо, подовете могат да бъдат подсилени с дъски.

За целта, първо работниците изнасят големите по размер стари мебели, домакински уреди, строителни материали, водопроводи и др. След това може да започнете да събирате малките отпадъци (парцали, бутилки), които се опаковат ръчно в PVC торби и такива се изнасят на момента. Последният етап е почистване на прах.

За всичко това и още много може да проверите директно на страниците на https://bg.taxi или като се обадите на 088 900 58 58, от понеделник до неделя, от 9:00 до 20:30.

Почистване на мазета и тавани в София с хамали и цени